Privacyverklaring

Evenio, vertegenwoordigd door Erwin Coenen, hierna genoemd “De beheerder” gevestigd te Nelson, Nieuw-Zeeland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Beheerder via het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de Beheerder ontvangen hebt.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die de Beheerder verwerkt

De Beheerder verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van de Beheerder en/of omdat je deze gegevens zelf aan de Beheerder verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de Beheerder verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

– Je opgegeven naam
– Je opgegevenpraktijklocatie
– Je opgegeven E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de Beheerder verwerkt

De beheerder verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij je daar ongevraagd in het contactformulier iets over meldt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de Beheerder persoonsgegevens verwerkt

De Beheerder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Beheerder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Beheerder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij de Beheerder navragen wat de bewaartermijn is van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Beheerder verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de Beheerder, sluit de Beheerder een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Beheerder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Beheerder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij de Beheerder een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de Beheerder van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de Beheerder door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de Beheerder ontvangen hebt. De Beheerder neemt vervolgens per e-mail contact met jou op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt de Beheerder jou dan om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op jouw verzoek naar de Beheerder te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

De Beheerder reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Beheerder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens /tip-ons

Hoe de Beheerder persoonsgegevens beveiligt

De Beheerder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website wordt beheerd door Evenio, gevestigd in Nieuw-Zeeland. Deze website wordt gehost op servers van een Nederlandse hostingsprovider die voldoet aan de AVG.

Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar de Beheerder via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Beheerder door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de Beheerder ontvangen hebt.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is de Beheerder van deze site niet aansprakelijk.

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Indien er op deze website video’s staan, dan worden die gehost op youtube. Hou in dat geval ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van youtube.


reCAPTCHA

We hebben reCAPTCHA v3 op deze site geimplementeerd en jouw gebruik van reCAPTCHA v3 is onderhevig aan de Google Privacy Policy en Terms of Use. reCAPTCHA wordt op deze site alleen gebruikt om spam en misbruik tegen te gaan.

Wijziging privacyverklaring

De beheerder behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24-06-2020.


Extra clienten werven Erwin Coenen Nieuwe clienten werven Elena
Kun je extra cliënten gebruiken?
Neem contact met ons op.

✔ Extra cliënten in je praktijk
✔ Geen cliënten = geen kosten.

Neem contact op
Ervaringen

"Vanaf de dag dat ik me heb aangemeld en meedoe stromen de aanmeldingen gestaag binnen. "


"Het grootste voordeel voor mij als therapeut is wel dat ik mij puur kan bezighouden met mijn caseload. De daadwerkelijke promotie, marketing etc neemt Erwin uit handen."


"Door deze samenwerking ben ik in staat geweest om de stap te maken naar volledige zelfstandigheid."

Meer ervaringen >>
Top